OFERTA

Realizujemy szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz rozwoju kompetencji przywódczych. 

 

Tworzymy kampanie społeczne i materiały edukacyjne z zakresu zdrowia publicznego.

Organizujemy konferencje pacjenckie i medyczne.

ZESPÓŁ INSTYTUTU

KALINA GIERBLIŃSKA

PREZES

Polonistka, dziennikarka, trener komunikacji metodą Horse Assisted Education. Specjalista ds. public relations

i komunikacji marketingowej z doświadczeniem na stanowisku event menedżera. Autorka scenariuszy spotów
edukacyjno-informacyjnych powiązanych z tematyką zdrowotną. Zdobyła praktykę w zakresie metodyki projektowania i wdrażania kampanii społecznych.

kalina.gierblinska@komunikacjazdrowotna.pl

Please reload

MONIKA RUCKGABER-JUREWICZ

TRENER KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ I ROZWOJU OSOBISTEGO


Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w tematyce zarządzania zasobami
i rozwoju osobistego, wspierającego kompetencje, opartego na identyfikowaniu i wykorzystaniu talentów.
Inny obszar kompetencji trenerskich to szeroko rozumiana sprzedaż, komunikacja biznesowa, motywowanie oraz train the trainer, a także coaching biznesowy i osobisty. Odbyłam staż na kursie Praktyk NLP dający prawo posługiwania się metodą i narzędziami NLP oraz trening z zakresu komunikacji, negocjacji, planowania i zarządzania biznesem pt. Business&You. The Working Game, prowadzony przez Davida Neenana.

ANDRZEJ JUCHNIEWICZ

TRENER BUDOWANIA WIZERUNKU, SPRZEDAŻY, TWORZENIA PRODUKTÓW


Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ma doświadczenie
w organizowaniu i szkoleniu ogólnopolskich sieci sprzedaży. Specjalizuje się w tematyce zarządzania zasobami
i rozwoju osobistego, opartego na identyfikowaniu i wykorzystaniu talentów. Prowadzę szkolenia z zakresu:
sprzedaż i obsługa klienta, negocjacje, motywacja, komunikacja, integracja i budowanie zespołu, badanie zasobów,
rozwój osobisty i zespołu, tworzenie wizerunku własnego i firmy, praca z celem i wizją firmy. Uzyskał Międzynarodowy Certyfikat Praktyk NLP.

RADA KONSULTACYJNA

Dr Antonina Doroszewska

Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel akademicki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej), ekspert w dziedzinie socjologii zdrowia i promocji zdrowia

Mgr Kinga Bystrek

Psycholog z doświadczeniem klinicznym w leczeniu pacjentów, związana z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii oraz Centrum Edukacji Zdrowotnej Fundacji „Tam i z powrotem”

Prof. dr hab.n.med Maciej Krzakowski

Krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej, kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. Andrzej Markowski

Językoznawca, prof. zwyczajny w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Mirosław Wysocki

B. Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny

Prof. dr hab. Andrzej Rychard

Socjolog, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski

Etyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny

Prof. dr hab. Roman Cieślak

Rektor Uniwersytetu SWPS

Prof. dr hab. Paweł Łuków

Filozof, etyk i bioetyk; zatrudniony w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i w Zakładzie Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Janusz Meder

Prezes Polskiej Unii Onkologii, Kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Please reload

​Adres siedziby
i adres korespondencyjny:

ul. Juliusza Osterwy 20

04-834, Warszawa

tel.: +48 530 333 834

fax: +48 22 836 83 33

biuro@komunikacjazdrowotna.pl

NIP: 5242663965

REGON: 14159836000000

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

powołane do życia przez Aga Czarnecka