• Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon

Zespół

KALINA GIERBLIŃSKA

PREZES

Polonistka, dziennikarka, trener komunikacji metodą Horse Assisted Education. Specjalista ds. public relations

i komunikacji marketingowej z doświadczeniem na stanowisku event menedżera. Autorka scenariuszy spotów
edukacyjno-informacyjnych powiązanych z tematyką zdrowotną. Zdobyła praktykę w zakresie metodyki projektowania i wdrażania kampanii społecznych.

kalina.gierblinska@komunikacjazdrowotna.pl

Please reload

RADA KONSULTACYJNA

Dr Antonina Doroszewska

Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel akademicki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej), ekspert w dziedzinie socjologii zdrowia i promocji zdrowia

Mgr Kinga Bystrek

Psycholog z doświadczeniem klinicznym w leczeniu pacjentów, związana z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii oraz Centrum Edukacji Zdrowotnej Fundacji „Tam i z powrotem”

Prof. dr hab.n.med Maciej Krzakowski

Krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej, kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. Andrzej Markowski

Językoznawca, prof. zwyczajny w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Mirosław Wysocki

B. Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny

Prof. dr hab. Andrzej Rychard

Socjolog, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski

Etyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny

  

Prof. dr hab. Roman Cieślak

Rektor Uniwersytetu SWPS

Prof. dr hab. Paweł Łuków

Filozof, etyk i bioetyk; zatrudniony w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i w Zakładzie Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Janusz Meder

Prezes Polskiej Unii Onkologii, Kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznegowie

Please reload

​Adres siedziby
i adres korespondencyjny:

ul. Juliusza Osterwy 20

04-834, Warszawa

tel.: +48 530 333 834

fax: +48 22 836 83 33

biuro@komunikacjazdrowotna.pl

NIP: 5242663965

REGON: 14159836000000

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon

powołane do życia przez Aga Czarnecka