OFERTA

Realizujemy szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz rozwoju kompetencji przywódczych. 

 

Tworzymy kampanie społeczne i materiały edukacyjne z zakresu zdrowia publicznego.

Organizujemy konferencje pacjenckie i medyczne.

 

SZKOLENIA

KOMUNIKACJA LEKARZ - PACJENT

Praktyczne podstawy z zakresu komunikacji lekarza z pacjentem; zalecenia lekarskie, ustalanie terapii, rozmowa z tzw. trudnym pacjentem, rola empatycznego słuchania, prawidłowe formułowanie komunikatów. 

KOMUNIKACJA I PRZYWÓDZTWO W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM

Warsztaty biznesowe dedykowane zespołom menedżerskim oraz szkolenia biznesowe dedykowane sprzedawcom. Zakres obejmuje rozwój kompetencji komunikacyjnych
i przywódczych, mających wpływ na stabilny rozwój organizacji poprzez wzrost efektywności zespołu oraz biznesu. Uczestnicy poznają metody usprawniania efektywności biznesowej
w firmie poprzez własne postawy oraz działania. W warsztatach i szkoleniach biznesowych wykorzystujemy symulacje biznesowe realizowane Metodą AoV, które pozwalają na indywidualne i zespołowe zarządzanie wirtualną firmą oraz nabywanie oraz doskonalenie praktycznych umiejętności niezbędnych do budowania efektywnej organizacji. 

  

SKUTECZNE DZIEŁANIE ZESPOŁU POŁOŻNICZEGO I PIELĘGNIARSKIEGO

Komunikacja pod presją czasu, w sytuacjach niespodziewanych i trudnych, kształtowanie postaw przywódczych w zespołach podporządkowanych.

LEKARZ - LIDER

Rozpoznanie i wzmacnianie stylu przywódczego w pracy lekarza, rozwój relacji lekarza z pacjentem, rodziną pacjenta, z pracownikami szpitala, osiąganie celu na przykładzie realizowania konkretnej terapii.

PACJENT - MENEDŻER

Szkolenie z zakresu Empowerment Patient, którego celem jest wzmocnienie partnerskiej pozycji pacjenta w relacji z lekarzem na podstawie kształcenia kompetencji komunikacyjnych i kultury medycznej.

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA FARMACEUTA - KLIENT

Nowelizacja prawa farmaceutycznego i ustawa o zawodzie farmaceuty stawiają nowe wyzwania przed aptekarzami. Skuteczna opieka farmaceutyczna wiąże się bezpośrednio ze skuteczną komunikacją między farmaceutą a klientem apteki.

POROZUMIENIE W ZESPOLE MEDYCZNYM

Wypracowanie efektywnego modelu współpracy w poszczególnych grupach zawodowych i między nimi (komunikacja pionowa i pozioma).

KOMUNIKACJA PRZYSZŁOŚCI

Szkolenia dla rezydentów i studentów uczelni medycznych, uzupełniające wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej w kontakcie z pacjentami i pracownikami szpitali.

Integracyjne szkolenia z przywództwa i komunikacji metodą Horse Assisted Education

Połączenie tradycyjnej pracy coachów z uczestnikami szkolenia z doświadczeniem komunikacji bez maski w kontakcie z końmi. To innowacyjna metoda rozwoju osobistego, która polega na uczeniu się w bezpośredniej relacji tu i teraz – to prawdziwy test kompetencji przywódczych i komunikacyjnych. Szkolenia prowadzone są w 8-osobowych grupach, w zależności od potrzeb są jedno lub dwudniowe. Realizowane są w odpowiednio przygotowanych ośrodkach jeździeckich na terenie całej Polski. Uczestnicy w części praktycznej szkoleń pracują z końmi z ziemi, w części teoretycznej omawiają swoje doświadczenia w obecności wykwalifikowanych coachów.

Please reload

INNE PRODUKTY

 

KAMPANIE SPOŁECZNE

Realizacja kampanii społecznych z zakresu zdrowia publicznego –scenariusze spotów, kreacja, wykonanie.

FILMY EDUKACYJNO - PROMOCYJNE

Filmy edukacyjno –promocyjne z zakresu promocji zdrowia.

ABC KONFERENCJI MEDYCZNYCH

ABC konferencji medycznych

Signage w placówkach medycznych

Signage w placówkach medycznych.

KONFERENCJE IKZ Z KOMUNIKACJI ZDROWOTNEJ

Konferencje IKZ z komunikacji zdrowotnej

OBSŁUGA PR SZPITALI

Opracowanie działań PR dla placówek medycznych, wsparcie rzeczników prasowych szpitali.

Please reload

​Adres siedziby
i adres korespondencyjny:

ul. Juliusza Osterwy 20

04-834, Warszawa

tel.: +48 530 333 834

fax: +48 22 836 83 33

biuro@komunikacjazdrowotna.pl

NIP: 5242663965

REGON: 14159836000000

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

powołane do życia przez Aga Czarnecka