PATIENT EMPOWERMENT

 
1/2

"“Lekarz jest partnerem pacjenta.

Pacjent prawidłowo poinformowany
nie będzie podważał waszej diagnozy.”

Ks. Jan Kaczkowski do studentów WUM-u.

ZAREZERWUJ SZKOLENIE

Szkolenia z zakresu Empowerment Patient

Nie zwlekaj - liczba miejsc jest ograniczona.

Please reload

Zdaniem Zsuzsanny Jakab, dyrektor regionalnej na Europę z World Health Organization, rola pacjenta w nowoczesnym modelu ochrony zdrowia znacznie wzrosła. Pacjent jest ekspertem, za którym stoją cenne doświadczenia terapeutyczne i jego aktywność
w procesie decyzyjnym to konieczność. 

W Danii, Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii propagowany jest w ochronie zdrowia i wspierany przez WHO empowerment patient. Za tym hasłem kryje  się fundamentalna zmiana w relacjach lekarza i pacjenta, której konsekwencją jest upoważnienie chorego do uczestniczenia
w procesie decyzyjnym, dotyczącym terapii – zwłaszcza w przypadku chorób przewlekłych. Patient Empowerment, czyli aktywizacja i wzmocnienie roli pacjentów, ściśle wiąże się ze zbudowaniem wsparcia edukacyjno-informacyjnego dla pacjentów na temat ich praw, dostępnych terapii i procesów leczenia. Aby można było mówić
o wprowadzeniu ideologii aktywizacji pacjentów w życie, profesjonaliści zdrowotni muszą stać się także profesjonalistami w zakresie komunikacji interpersonalnej, a pacjenci powinni umiejętnie podejmować interakcję z systemem i jego przedstawicielami.

Idei Patient Empowerment sprzyja propagowany na świecie partnerski model komunikacji lekarza i pacjenta, ułatwiający chorym zaangażowanie w procesy terapeutyczne i profilaktyczne. Relacja partnerska prawidłowo funkcjonuje gdy pacjent ma określoną kulturę medyczną, a lekarz zna mechanizm skutecznej komunikacji interpersonalnej.

Szkolenia z zakresu Empowerment Patient >>>

 

LEKARZ-LIDER

1/2

"Patients are active people. They can,
if supported according to their individual capabilities,
make a difference to their health and well-being,
as well as to the sustainability of healthcare systems."

- Vytenis Andriukaitis, Commissioner for Health

ZAREZERWUJ SZKOLENIE

Szkolenia z zakresu przywództwa i komunikacji interpersonalnej dla pracowników placówek medycznych

Nie zwlekaj - liczba miejsc jest ograniczona.

Please reload

Przywództwo to sztuka przekonywania innych do osiągnięcia wspólnego celu, a tym u lekarza i pacjenta jest skuteczna terapia
i poprawa stanu zdrowia chorego. Osobowość lekarza jest jednym
z kluczowych aspektów, które kształtują jakość komunikacji z pacjentem. Zdrowie jest projektem, którego managerem jest pacjent, grupę wsparcia tworzą jego rodzina i przyjaciele, zespół pielęgniarski.  Przywódcą jest lekarz. 

W modelu partnerskiej relacji między lekarzem a pacjentem przywództwo jest umiejętnością, która wymaga wyjątkowej uważności. Doskonały lider wie, kiedy ma kierować podopiecznym, idąc na czele grupy, kiedy ma zająć pozycję wspierającą, a kiedy może się wycofać i pozwolić przewodzić innym. 

Skuteczni liderzy wiedzą, że najpierw muszą dotknąć ludzkich serc, zanim poproszą o dłoń. Takie jest prawo więzi. Podstawowa zasada skutecznej komunikacji mówi, że aby zmotywować ludzi do działania, trzeba poruszyć ich emocje. Generał Norman Schwarzkopf, dowodzący w czasie I wojny w Zatoce Perskiej, widział w swoim życiu wielu kompetentnych przywódców, którzy stali przed plutonem
i dostrzegali tylko pluton. Jego zdaniem wielcy przywódcy w takiej sytuacji mają przed sobą nie pluton, a 44 osoby, z których każda ma jakieś ambicje i plany. Każda chce żyć. Zatem, wspomniane prawo więzi kształtuje wyjątkowych liderów. Jak to przenieść na sytuację zapracowanego doktora? Statystycznie na lekarza rodzinnego
w Polsce przypada 1,7 tysiąca pacjentów. To spora dywizja, którą trzeba przeprowadzić przez walkę z chorobą. By móc w tej dużej liczbie dostrzec jednostki, należy umiejętnie wykorzystywać czas przeznaczony na każdego pacjenta i korzystać ze wskazówek dotyczących skutecznej komunikacji.

Szkolenia z zakresu przywództwa i komunikacji interpersonalnej dla pracowników placówek medycznych >>>

​Adres siedziby
i adres korespondencyjny:

ul. Juliusza Osterwy 20

04-834, Warszawa

tel.: +48 530 333 834

fax: +48 22 836 83 33

biuro@komunikacjazdrowotna.pl

NIP: 5242663965

REGON: 14159836000000

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

powołane do życia przez Aga Czarnecka