FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czym jest empowerment patient?

 

Średnia długość życia Europejczyków stale się zwiększa. W Polsce mężczyźni żyją średnio do ok. 73 roku, a kobiety do ok. 81 roku. Coraz dłuższe życie oznacza również  dla wielu ludzi coraz dłuższe życie z chorobą przewlekłą. Stworzenie efektywnej opieki zdrowotnej dla takich pacjentów jest wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia, któremu może pomóc sprostać idea empowerment patient. Innymi słowy, empowerment patient stawia pacjenta w centralnym punkcie systemu, dzięki czemu można projektować świadczenia usług zdrowotnych
i opieki społecznej tak, by pacjenci mogli świadomie przejąć kontrolę nad swoimi potrzebami zdrowotnymi. Nie bez znaczenia jest fakt, że na długość życia ma wpływ edukacja. Osoby  z wyższym wykształceniem żyją nawet kilkanaście lat dłużej, niż te z podstawowym. Wyedukowani pacjenci, którzy współpracują w czasie terapii z lekarzami i dbają o profilaktykę oraz zdrowy tryb życia mają o wiele większe szanse na dłuższe i przyjemniejsze życie.

 

Jakie są główne założenia idei empowerment patient?

 

Dzięki wprowadzeniu zasad empowerment patient pacjenci lepiej rozumieją jak funkcjonuje system ochrony zdrowia, ścieżki terapeutyczne są dla nich znacznie bardziej czytelne, a gdy nie będą wiedzieli w jakim znaleźli się punkcie leczenia, znajdą właściwe informacje i wsparcie. Empowerment patient to pacjent aktywny, pewny siebie, znający swoje prawa, potrafiący egzekwować ich przestrzegania.

To pacjent, który:

 • rozumie w jakiej jest kondycji i jak ona wpływa na dalsze jego losy

 • współdecyduje z lekarzem o swoim procesie terapeutycznym, ponieważ ma odpowiednią wiedzę i umiejętności komunikacyjne

 • wie, jak ważne dla jego stanu zdrowia jest wprowadzenie koniecznych zmian stylu życia

 • jest partnerem w rozmowie ze specjalistami i decydentami

 • jest świadom ponoszenia częściowej odpowiedzialności za swój stan zdrowia

 

Jakie wyzwania empowerment patient stawia służbie zdrowia?

 

W niektórych częściach Europy, np. w Danii czy Wielkiej Brytanii, system ochrony zdrowia jest skoncentrowany na budowaniu skutecznej współpracy między pacjentami i ich rodzinami a personelem medycznym, tak by procesy terapeutyczne mogły przebiegać skutecznie. Bez względu na obszar geograficzny, wyzwania jakie systemowi stawia idea empowerment patient są wszędzie takie same. To dobra dla nas wiadomość!

Lista wyzwań:

 • Zmianę myślenia o relacji lekarz-pacjent z patriarchalnej na partnerską

 • Stworzenie bardziej czytelnego systemu dla pacjentów, tak by mogli płynnie się w nim poruszać w trakcie przygotowań do terapii 
  i w czasie leczenia

 • Szkolenie lekarzy z zakresu komunikacji interpersonalnej

 • Uproszczenie informacji o leczeniu i systemie ochrony zdrowia oraz ułatwienie dostępu do nich

 

Co to znaczy patient centricity?

 

Pacjent w sercu działania strategii zdrowotnych ̶  tak można sparafrazować ten termin. Rozwój Internetu i dostępności do informacji na temat leczenia wpłynęły na wzrost pozycji pacjenta.  Zwłaszcza młodego pacjenta, który cierpi na przewlekłe choroby
i wiele zależy od tego, jak dostosuje się do terapii i czy zadba o zdrowy tryb życia. Patient centricity to słuszna rewolucja, u podstaw której kształtuje się silna osobowość pacjenta, decydującego świadomie o swojej drodze leczenia. Ta idea ma bezpośredni wpływ na kierunek badań, na kształtowanie się kultury medycznej, oszczędności w systemie, budowaniu relacji między lekarzem a pacjentem. 

 

Czym jest relacja partnerska między lekarzem a pacjentem?

 

Dotychczas funkcjonował w relacjach lekarz-pacjent system paternalistyczny pozbawiony empatii i współodczuwania. Pacjent podporządkowywał się lekarzowi, nie czując potrzeby, by zrozumieć narzucaną mu terapię. Dziś ta relacja przekształca się
w partnerską, w której pacjent dochodzi do głosu. Jego rola w procesie decyzyjnym, dotyczącym leczenia, znacznie wzrosła. Lekarz wciąż pozostaje liderem dla pacjenta, ale jest to już inny rodzaj przywództwa. Inny, ponieważ pacjent stał się menedżerem swojego zdrowia. 

 

W jaki sposób system skoncentrowany na pacjencie wpływa na ekonomię?

 

Kluczową rolę w systemie skoncentrowanym na pacjencie odgrywa efektywna komunikacja między lekarzem a pacjentem i jego rodziną. Dzięki skutecznemu porozumieniu wzrasta skuteczność terapii, co za tym idzie, jej pozytywne efekty można osiągnąć szybciej lub zwiększyć na to szanse. To bardzo często wiąże się, w przypadku chorób chronicznych, z szybszym przywróceniem pacjenta do pracy. Koszty związane z błędami lekarskimi, utratą zaufania do szpitali i specjalistów są znacznie wyższe niż koszty szkoleń z komunikacji interpersonalnej dla lekarzy i pacjentów. 

 

Jak można dokonać zmiany w relacjach lekarz-pacjent
i w systemie ochrony zdrowia?

 

Trzy elementy stanowią o nieuniknionej zmianie na lepsze: empowerment patient, patient centricity i partnerska współpraca między lekarzem a pacjentem. Początek tych zmian bierze się ze sposobu myślenia. A jeszcze wcześniej
 ̶ z rozmowy na ten temat. 

 

W czym pomaga Instytut Komunikacji Zdrowotnej?

W przeprowadzeniu pozytywnych zmian postaw w zespole medycznym, farmaceutycznym, wśród pacjentów. Szkolenia Instytutu Komunikacji Zdrowotnej dotyczą wzmocnienia kompetencji z zakresu przywództwa, komunikacji interpersonalnej, budowania relacji
i wizerunku. W ten sposób zmieniamy jakość opieki zdrowotnej w Polsce. 

Dodatkowo, Instytut Ochrony Zdrowia, dzięki specjalistycznym analizom językowym, komunikacyjnym i społecznym zajmuje się realizowaniem skutecznych kampanii społecznych na tematy zdrowotne. W ten sposób zmieniamy myślenie o zdrowiu. 

Pomagamy szpitalom stać się miejscem bardziej przyjaznym pacjentom. 

Kreujemy innowacyjne konferencje o zdrowiu. 

Realizujemy informacyjno-edukacyjne filmy na temat zdrowia i profilaktyki.

 

Jakie korzyści płyną ze szkoleń Instytutu Komunikacji Zdrowotnej?

 

Szkolenia są szyte na miarę indywidualnych potrzeb. Pacjenci i lekarze, ale także menedżerowie firm farmaceutycznych mogą rozwijać kompetencje interpersonalne i przywódcze, dzięki którym sukces w bliskich im  dziedzinach coraz łatwiej osiągnąć. 

NOWE ARTYKUŁY:

SZUKAJ ARTYKUŁÓW:

CHMURA TAGÓW:

​Adres siedziby
i adres korespondencyjny:

ul. Juliusza Osterwy 20

04-834, Warszawa

tel.: +48 530 333 834

fax: +48 22 836 83 33

biuro@komunikacjazdrowotna.pl

NIP: 5242663965

REGON: 14159836000000

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon

powołane do życia przez Aga Czarnecka